Om oss

Vi kjører lokalt, i Norden og Europa

Se vårt utstyr

Asbjørn Mollestad & Sønner

Asbjørn Mollestad startet i 1979 egen transportforretning med et brukt vogntog. Dette var en Volvo FB 88 1972 modell med en Maur 2-akslet tilhenger, som det fulgte fast kjøring for Linjegods / Samson Transport med. Kjøringen foregikk med fast rute til Danmark.

Dette var en drøm som ble virkelighet, fra tidligere å være ansatt som sjåfør, var målet om egen næring nådd.

Kontakt oss

Firmaet utviklet seg så til å bli en habil transportør på Birkeland med biler i trafikk både i utlands og innenlands kjøring, hovedsakelig med trekkvogner og semitraller.

I 1998 ble firmaet Asbjørn Mollestad & Sønner AS stiftet. Asbjørn og sønnene Øyvind, Ole Gudmund og Reidar er alle aktivt med i driften av firmaet, med på eiersiden er også datteren Inga Lill. Firmaet har en fornuftig økonomi og har regnskap gjennom Lundens Regnskapsservice i Vennesla.

Firmaet består i dag av 19 ansatte med Øyvind Mollestad som daglig leder. Det går også en leiebil i kjøring.
Vi disponerer 16 biler med og uten kran, åpne og lukkede biler. Vi kjører lokalt, i Norden og Europa. Vi transporter av det meste av gods, vårt spesialfelt er lange lengder.